Римдіктерге хат  8
Күнәнің құлдығынан азат етуші — Киелі Рух
1
Енді Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы адамдарға Құдай жазалау үкімін шығармайды. (Олар өздерінің ескі күнәкар болмысының емес, Құдайдың Киелі Рухының қалауына сай өмір сүреді.)
2
Себебі Иса Мәсіхпен тығыз байланыстырып, жаңа өмір сыйлаған Киелі Рух мені күнәлі құмарлық пен рухани өлімнің күштеуінен азат етті.
а
3
Біздің ескі күнәкар болмысымыз (Таурат заңын мүлтіксіз орындауға) дәрменсіз болғандықтан, осы заң істей алмағанды Құдайдың Өзі істеді: Ол Өзінің рухани Ұлын күнәміздің құнын өтеп құрбандық болу үшін күнәлі біздердің денеміздей денемен
ә
осы дүниеге жіберді. Біздің күнәмізге бола Құдай Оған үкім шығарып, Оның денесіне өлім жазасын тартқызды.
4
Ондағы мақсаты — біздің ескі күнәкар болмысымыздың еркі бойынша емес, Киелі Рухтың еркіне сай
б
өмір сүріп, Құдайдың заңының әділ талаптарын орындауымыз.
5
Өзінің ескі күнәкар болмысының еркі бойынша өмір сүретін әрбір жан
в
сол болмысының қалауын жүзеге асыруға ұмтылады. Ал Киелі Рухтың жетелеуімен өмір сүретіндер Киелі Рухтың қалауын орындауға ниет етеді.
6
Күнәкар болмыстың қамын ойлау мәңгілік өлімге, ал Киелі Рухтың еркін орындау шынайы өмір мен тыныштыққа жеткізеді.
г
7
Ескі күнәкар болмысымыздың ниеті Құдайға қас, ол Құдайдың заңына бағынбайды, әрі бағына алмайды да.
8
Сондықтан ескі күнәкар болмысының еркімен өмір сүретіндер Құдайға ұнай алмайды.
9
Бірақ Құдайдың Рухы өмірлеріңнен орын алғандықтан, сендер ескі күнәкар болмыстарыңның емес, Құдай Рухының жетелеуімен өмір сүрудесіңдер. Ал бойында Мәсіхтің Киелі Рухы жоқ адам — Мәсіхтің адамы емес.
10
Егер де Мәсіх (Өзінің Рухы арқылы) өмірлеріңнен орын алған болса, онда тәндерің күнәнің кесірінен ажалды болғанмен,
ғ
рухтарың ақталудың арқасында мәңгілік өмірге ие.
11
Өлімнен Иса Мәсіхті қайта тірілткен Құдайдың Киелі Рухы өмірлеріңнен орын алды. Сондықтан Құдай бойларыңда тұратын Өзінің Киелі Рухы арқылы сендердің денелеріңді де өлімнен тірілтіп алатын болады.
12
Сондықтан, қымбатты бауырластар, ескі күнәкар болмысымыздың еркімен өмір сүруге міндетті емеспіз!
13
Өйткені егер оның еркіне сай өмір сүрсеңдер, Құдайдан ажырап, мәңгілік өлімге ұшырайсыңдар.
д
Ал егер Киелі Рухтың күшімен күнәкар болмыстарыңның іс-әрекетінен мүлдем бас тартсаңдар,
е
шынайы өмір сүресіңдер.
14
Өйткені Құдай Рухының жетелеуімен жүретіндер — Құдайдың рухани балалары.
15
Сендер өздеріңді құл етіп, қайтадан қорқытып жүретін рухты емес, Құдайдың рухани баласы еткен Киелі Рухты қабылдадыңдар. Ол арқылы біз Тәңір Иеге сиынғанда «Әке, Әке!»
ж
деп шақырамыз.
16
Киелі Рух Құдайдың рухани баласы екенімізді өз рухымызға
з
растайды.
17
Рухани баласы болғандықтан, Оның бізге дайындап қойған мәңгілік игіліктеріне де ие боламыз: Құдай Мәсіхке сыйлағандары іспетті игіліктерді бізге де сыйламақ.
и
Егер Мәсіхтің жолында жүріп, азабына ортақ болсақ, Оның салтанатты ұлылығына да ортақ болып, сол игіліктерді қабылдаймыз.
Құдай бізге болашақта беретін салтанатты ұлылық
18
Болашақта біз үшін анық көрінетін салтанатты ұлылықпен салыстырғанда, қазіргі заманның азаптарының түк емес екендігіне әбден сенемін.
19
Бүкіл жаратылыс Құдай Өзінің рухани балаларын анық көрсететін күнді сағына күтіп отыр.
20
Өйткені жаратылыс өз еркімен емес, Құдайдың үкімімен өткіншілікке бағынды.
к
21
Солай бола тұра, Құдай бізге болашақта жаратылыс та өткіншіліктің құлдығынан
қ
босатылып, Құдайдың рухани балаларының салтанатты ұлылығы мен бостандығына жетеді деген үміт берді.
22
Қазірге дейін бүкіл жаратылыстың толғақ азабы секілді бейнет шегіп, ыңқылдай күрсініп жатқанын білеміз.
23
Бірақ ол ғана емес, Құдайдың алғашқы сыйы ретінде Киелі Рухты қабылдаған
л
біз де іштей ыңқылдай күрсіне отырып, Құдай бізді рухани баласы ретінде Өзіне алатын, осылай тәнімізді өткіншіліктен азат ететін күнді сағына күтудеміз.
м
24
Құтқарылғаннан бері біздің осындай үмітіміз бар. Ал орындалған үмітті ешкім үміт демейді, өйткені ол іске асқанда үміт болудан қалады.
25
Енді біз әлі де орындалмаған нәрсеге үміт артқандықтан, оны сабырмен сағына күтеміз.
Әлсіреген бізді Киелі Рух қолдайды
26
Сонымен қатар әлсіреген бізді Киелі Рух та қолдайды. Тәңір Иеден не тілейтінімізді дұрыстап білмесек те, Киелі Рухтың Өзі біз үшін өтініш етіп,
н
сөзбен айта алмас ыңқыл, күрсінісімізді Оған жеткізеді.
27
Ал Тәңір Ие адам жүрегінің түкпір-түкпіріндегіні біледі. Киелі Рух Құдайдың адамдары
о
үшін Оның еркіне сай өтініш жасағанда Құдай Киелі Рухтың ниетін де түгелдей түсінеді.
Құдайдың сүйіспеншілігінен бізді еш нәрсе ажырата алмайды
28
Тағы да мынаны білеміз: барлық жағдайларда Құдай Өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді,
ө
себебі Ол бізді өз мақсатына сай таңдап алды.
29
Құдай алдын ала білетін біздерді Өзінің рухани Ұлының үлгісіне ұқсасын, осылайша рухани Ұлы көптеген бауырластарының арасындағы тұңғышы іспетті аса қадірлі болсын деп бұрыннан белгілеп қойған еді.
30
Құдай кімдерді бұрыннан белгілеп қойса, соларды шақырып алды, шақырып алғандарын ақтап та алды, ақтап алғандарына ұлылық та сыйлады.
п
31
Бұл жайында не дейміз? Құдай жақтаса, бізге кім қарсы шыға алады?!
32
Ол Өзінің жалғыз рухани Ұлын аямай, Оны біз үшін өлімге қиды.
р
Ендеше Онымен бірге бізге қажеттінің бәрін
с
қалайша сыйламайды?
33
Құдайдың таңдап алғандарына кім айып таға алады? Құдайдың Өзі оларды ақтайды,
34
ендеше кім үкім шығара алады? Мәсіх Иса біз үшін өлді, Ол қайта тірілді де. Содан Ол Құдайдың оң жағынан орын алып, бізді қолдауда.
т
35
Мәсіхтің сүйіспеншілігінен бізді не айыра алады? Азап пен қысым ба, қудалану мен аштық-жалаңаштық па, әлде қауіп пен семсер ме?
36
Забурда мына сөздер жазылған: «Сен үшін олар бізді күнде жоюда, сойылатын қой деп бізге қарауда».
у
37
Ал осының бәрінде біз өзімізді шексіз сүйетін Иеміздің арқасында ұлы жеңіске жетеміз.
ұ
38
Мен мынаған нық сенемін: өлім де, өмір де, періштелер де, жын-перілер де, бүгінгі күн де, болашақ та, табиғаттан тыс күштер де бізді Құдайдың сүйіспеншілігінен айыра алмайды!
39
Рас, не үстіміздегі, не астымыздағы ешқандай күш те, тіпті жаратылыстың басқа ешбір нәрсесі де бізді Құдайдың Иеміз Иса Мәсіх арқылы көрсетіп жүрген сүйіспеншілігінен айыра алмайды!

а  Яки: Себебі Мәсіх Исадағы өмір Рухының заңдылығы мені күнә мен өлімнің заңдылығынан босатты.

ә  Әрине, Мәсіхтің Өзі еш күнәсіз қасиетті еді (Пет1 2:22; Жох1 3:5; Қор2 5:21; Евр 4:15; 7:26).

б  Яғни Құдайдың Киелі Рухының еркіне сай (8:9).

в  Яки: Күнәлі құмарлықтарына сай өмір сүретін жан.

г  Яки: Ескі күнәкар болмыстың ниеті — Құдайдан ажырау, ал Киелі Рухтың ниеті — шынайы өмір және (Құдаймен) татулық (1:32; 5:1).

ғ  (5:2; 8:11; Қор2 4:11; 5:1-4) Немесе: тәндерің күнәнің кесірінен рухани өлі (әрі жақсылыққа қабілетсіз) болғанмен (7:5,14,18,25).

д  1:32; 7:10.

е  Немесе: іс-әрекетін «өлтірсеңдер».

ж  Немесе: «Абба, Әке!» («Абба» сөзі көне арамей тілінде «әкетай» дегенді білдіреді.)

з  Яки: ішкі дүниемізге. Немесе: өз рухымызбен бірге (Қор2 1:21-22; Жох 1:12; 3:3,8,16; 16: 23,27; Жох1 3:1,10).

и  Немесе: баласы болғандықтан, Құдайдан «еншімізді» (яки «мұрамызды») қабылдап, Мәсіхпен «еншілес» боламыз (Еф 1:11,14; 3:6).

к  Немесе: жаратылыс басқаның (яғни Адам атаның) күнәсі арқылы бекершілікке тәуелді етілді (5:12; Жар 2:17; 3:17-18).

қ  Жаратылыс та бұзылып құрып кетудің құлдығынан.

л  Қор2 1:22; 5:5.

м  8:21; Қор2 5:2-4.

н  Яки: біз үшін ара түсіп (8:15-16,27,34; Жох 14:16; Еф 6:18).

о  Яки: Құдайға бағышталған (қасиетті) сенушілер (1:7; 12:13).

ө  Яки: Құдайды сүйетіндер үшін барлық жағдайлар жақсылыққа көмектеседі (8:32,35-39; 5:3-4; Қор2 4:15-17; Флп 1:19-23; Евр 12:11).

п  Яки: ақтап алғандарын Құдай, сөзсіз, салтанатты ұлылыққа бөлейтін болады (8:18,21; 9:23-26; Қор2 4:17).

р  5:8; 8:38-39; Жох 3:16; 15:13.

с  Яки: Құдайдың даңқын арттыруға қажетті нәрселердің бәрін.

т  Яки: біз үшін ара түсуде (8:27; Жох 17:20-24; Жох1 2:1-2; Евр 4:14-15; 7:25; 9:24).

у  Жыр 43:23; Жох 16:2; Қор2 4:11.

ұ  Жохан: 16:33; Қор1 15:57.