Римдіктерге хат  6
Енді күнәға жоқ болып, Құдайға қызмет етіп жүрміз
1
«Бұдан қандай қорытынды шығады? (Құдай күнәларымызды кешіретіндіктен) Оның рақымы молайсын деп күнә жасай берейік пе?»
2
Жоқ, олай істеуге болмайды! Өлген адам күнә жасамайды ғой. Біз (сенушілер) де сол өлген адамдай күнәға жоқ болдық.
а
Қалайша бұдан былай күнә жасап өмір сүрмекпіз?!
3
Өздерің жақсы білесіңдер: Иса Мәсіхпен тығыз байланысқан бәріміз Онымен бірге рухани өлдік. Шомылдыру рәсімінен өткеніміз соны білдіреді.
ә
4
Демек, Мәсіхпен тығыз байланысқанда біздер Онымен бірге рухани «өліп, жерлендік».
б
Сонымен, Құдай Әке Өзінің ұлы құдіретінің арқасында Мәсіхті өлімнен қайта тірілтіп, жаңа өмір бергендей, біз де енді жаңаша өмір сүруіміз керек!
в
5
Себебі біз осылай рухани тұрғыдан Мәсіхпен бірге «өліп», күнәлі өмір салтымыздан біржола бас тартқан болсақ,
г
енді өлімнен қайта тірілген Мәсіхпен тығыз байланыста тұрып жаңаша өмір сүрейік!
6
Мынаны білеміз ғой: бұрын өзіміз кім болсақ, сол күнәкар болмысымыз Мәсіхпен бірге айқышта өлді. Осылай біздің күнә билеген болмысымыз күшінен айырылды, сондықтан енді күнәнің құлы емеспіз!
7
Өйткені адам өлгенде күнәнің билігінен босатылады.
8
Ендеше, біз Мәсіхпен бірге рухани өлгендіктен, Онымен байланыста өмір сүретінімізге де кәміл сенеміз.
9
Себебі өлімнен тірілген Мәсіх енді қайтып өлмейді, бұдан былай өлім Оған билігін жүргізе алмайды, мұны білеміз.
10
Мәсіх өлгенде күнәға біржола жоқ болды,
ғ
енді Ол Құдайдың құрметі үшін өмір сүреді.
д
11
Сендер де өздеріңді «күнәға жоқпыз, енді Құдайдың құрметі үшін Иса Мәсіхпен тығыз байланыста өмір сүреміз» деп есептеңдер!
12
Сондықтан күнә ажалды тәндеріңді билемесін! Яғни тәндеріңнің күнәлі құмарлықтарына еріп кетпеңдер!
13
Дене мүшелеріңді күнә жасау үшін қолданып әділетсіздіктің құралы етпеңдер! Қайта, сендер рухани өлімнен шынайы өмірге өтіп келдіңдер; сондықтан өздеріңді Құдайдың қызметіне арнап, дене мүшелеріңді де Оған бағыштап, оларға әділ істер істетіңдер!
14
Күнә сендерге билігін жүргізбеуі керек, себебі сендер енді Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар.
е
Күнәнің құлдығынан босап, әділдікке қызмет ету
15
«Бұдан қандай қорытынды шығады? Біз Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынғандықтан, күнә жасай берейік пе?» Жоқ, олай істеуге болмайды!
16
Сендер білесіңдер ғой: егер біреуге бағынып, оның еркін орындасаңдар, онда сол қожайындарыңның құлы боласыңдар. Сол сияқты, сендер не мәңгілік өлімге апаратын күнәға құл боласыңдар, не Құдайға мойынсұнып, әділдікке қызмет етесіңдер.
17
Құдайға шүкір, сендер бұрын күнәнің құлы болғанмен, енді алған тәлімнен тапқан ақиқатқа бет бұруға шын жүректен шешім қабылдадыңдар.
18
Күнәнің үстемдігінен босағанда әділдіктің «құлы» болдыңдар.
19
Түсініктеріңнің әлі де аз екенін ескеріп, осы қарапайым сөздерді қолданып отырмын. Бұрын сендер дене мүшелеріңді әділетсіздіктің құралы қылып, арам да заңсыз нәрселерге қызмет еткізгендерің сияқты, енді Құдайға бағышталған қасиетті өмір сүру
ж
үшін дене мүшелеріңді әділдікке қызмет етуге арнаңдар!
20
Күнәнің құлы болып жүргенде сендер әділдіктің билігінде болмадыңдар.
21
Сол кездегі өмір салттарыңнан қандай нәтижелер көрдіңдер? Олар қазір өздерің де ұялатын істер еді. Солардың ақыры — мәңгілік өлім!
з
22
Енді сендер күнәнің
и
үстемдігінен босатылып, Құдайдың қызметіне кірдіңдер. Бұның өнімі — Құдайға бағышталған қасиетті өмір. Ал түпкі нәтижесі — мәңгілік өмір.
23
Күнәнің беретіні — (мәңгілік) өлім,
к
ал Құдайдың беретін сыйы — Иеміз Иса Мәсіхпен тығыз байланыстағы мәңгілік өмір.

а  Немесе: (Мәсіхпен бірге) өлгендіктен күнәлі құмарлыққа жоқ болдық. (Өлген адам күнә жасамайды; сол сияқты, азғырылуға ұшырағанда сенушінің күнәлі құмарлыққа берілмегені жөн: 6:10-13.)

ә  Яки: Иса Мәсіхпен тығыз байланысып, шомылдыру рәсімінен өткен бәріміз рухани тұрғыдан Онымен бірге өлдік (Ғал 2:19-20).

б  Яки: Демек, шомылдыру рәсімінен өткеніміз біздің Мәсіхпен бірге рухани «өліп, жерленгенімізді» білдіреді (Қол 2:12).

в  Яғни біз де енді күнә жасай беруімізді доғарып, таза өмір сүруіміз керек (6:9; 7:6; Қор2 5:17; Еф 4:23-24).

г  Яки: Себебі біз Мәсіхпен тығыз байланысып, Оның өліміне ортақ болсақ.

ғ  Немесе: Мәсіх өлгенде адамзаттың күнәсі үшін біржола жанын қиды (6:2; Евр 7:27).

д  Яки: енді Ол тек Құдайдың құрметі үшін өмір сүруін жалғастырады.

е  Яки: сендер (өз күштеріңмен) Таурат заңын орындап, Құдай алдында ақталуға міндетті емессіңдер, қайта, Құдай Өзінің рақымымен сендерді күнәдан бас тартуға қуаттандырады (6:16-18; Флп 1:6; 2:13).

ж  Яки: Құдайдың қарамағында (меншігінде) қасиетті өмір сүру (6:22; Евр 12:14).

з  Мұндағы «өлім» сөзі тек тәндік ажалды емес, «рухани өлімді», яғни Құдайдан ажырауды да білдіреді (7:9-11; Жар 2:17; 3:22-24; Иш 59:2; Аян 20:11-15).

и  Немесе: күнәлі құмарлықтарыңның.

к  Демек Құдайдың қасынан аластатылу (1:32).