Забур жырлары  99
Алғыс жыры
1
(Халық Құдайға шүкірлік еткенде
а
айтылатын жыр.)


Бар әлем, жырлаңдар Жаратқанды дауыстап,
2
Иемізге қызмет етіңдер шаттанып,
Келіңдер алдына қуана әндетіп,
3
Жаратқанды мойындаңдар Құдайымыз деп:
Бізді жаратты Ол, меншікті халқымыз,
Оның ізгі шопандай бағатын «отарымыз».


4
Құдайдың ғибадатханасына барып,
Алғыс жыр айтыңдар қақпасынан өтіп,
Иемізді мақтаңдар аулаларына кіріп,
ә
Шүкірлік етіңдер есімін дәріптеп!
5
Себебі Жаратқан Ие мейірімді,
Ол мәңгілік шапағатын тигізеді.
Ұрпақтан ұрпаққа Иеміз бізге
Шексіз сенімділігін көрсете береді.

а  Яки: шүкірлік ету үшін құрбандықтар мен сый-тартуларын ұсынғанда (Леу 7:12).

ә  Мұнда ғибадатхана қақпасы және аулалары (алаңдары) сөз болып тұр (23:3,7; 83:3,11; Шеж2 4:9; 6:12-13).