Забур жырлары  81
Әділетсіз билерге сот жүргізуші — Хақ Тағала
1
(Асафтың жыры.)


Құдай үлкен мәжілісін басқарады,
Сонда Ол билерге
а
үкім шығарады:
2
«Қашанғы әділетсіз үкім айтпақсыңдар,
Зұлымдарға оң қабақ танытпақсыңдар? //
3
Жарлы мен жетімнің мүддесін қорғаңдар,
Бейшара кедейге әділдік жасаңдар!
4
Шарасыз бен мұқтажды құтқарыңдар,
Зұлымның шеңгелінен оны босатыңдар!»
5
Ештеңе ұқпастан, ештеңе білместен,
Қанаушылары түнекте жүріп келген,
Содан елдің бар негізі дірілдеген!


6
Былай деген едім: «Сендер құдайсыңдар,
ә
Бәрің Хақ Тағаланың рухани ұлысыңдар,
7
Дегенмен жай пендедей құрисыңдар,
Әрі әміршідей қаза табасыңдар».


8
Уа, Құдай, көтеріліп, жерді сотташы,
Сен иемденесің ғой бар халықтарды!

а  Яки: билеушілер (сөзбе-сөз: тәңірлер) арасында. (Билер мен патшалар Құдайдың өкілдері болғандықтан кейде тәңір немесе Құдайдың (рухани) ұлы деп те аталатын: 2:7; 44:7; 81:6; Жар 6:2; Мыс 21:6; 22:8; Пат2 7:14.)

ә  Демек: Сендер Құдайдың өкілдерісіңдер (81:1-дегі түсініктемені қ.).