Забур жырлары  31
Күнәсі кешірілген бақытты!
1
(Дәуіттің насихат жыры.)


Әділетсіз істері кешірілген,
Барлық күнәларынан ақталған
Қандай бақытты әрбір жан!
2
Иеміз мойнына кінә артпайтын,
Жан дүниесінде жалғандық болмайтын
Қандай бақытты әрбір жан!


3
«Күнәмді айтқым келмеп еді,
Сонда аяқ-қолым сырқырай берді,
Ыңқылдап жүрдім күні бойы.
4
Себебі күні-түні Сенің қолың
Зілдей боп үстімде жатты менің.
Сол кезде жаздың аптабы семдірген
Көк шөпке ұқсап солып қалдым мен. //


5
Сонда алдыңда күнәмді мойындадым,
Әділетсіздігімді енді жасырмадым.
Жаратқанға кінәмді ашық айтам дедім,
Сен сонда барлық күнәмді кешірдің.


6
Сондықтан Өзіңе адал жүрген жан
Пәлеге тап болғанда,
а
сиынсын Саған.
Тіпті топан судай апат келгенмен,
Ажалдан құтылады ол аман-есен.


7
Сен баспанамсың пәледен сақтайтын,
Құтқарылғаныма қуана ән шырқаймын». //


8
«Мен саған ақыл-кеңес беремін,
Жүретін жолыңды көрсетемін.
Сені таса қылмай көзімнен,
Әрдайым жетелеп жүремін Мен.
9
Ақылсыз ат пен есектей
ә
қасарма,
Ауыздық, жүген саласың оларға,
Әйтпесе бағынбай жүрер олар да».


10
«Құдайсыз жан көп қасірет шегеді,
Ал Жаратқанға сенімін артқан пендені
Оның берік рақымы қоршай береді.


11
Иемізге қуаныңдар, әділдер, шаттаныңдар!
Шын жүректен адалдар, қуана ән салыңдар!»

а  Немесе: Алдыңа келуге болатын игілікті кезде.

ә  Яки: қашырдай.