Забур жырлары  147
Халқына қамқоршы Жаратқан Иені дәріптеу
1
а
Уа, Иерусалим, Жаратқанды мадақта,
Уа, Сион, Құдайыңның даңқын асыра!
2
Қақпа ысырмаларыңды Ол нығайтқан,
Ішіңдегі халқыңды жарылқаған,
3
Таңдаулы астықпен оны тойындырады,
Шекараңа бейбітшілік орнатады.


4
Иеміз сөзін жер бетіне жолдайды,
Оның айтқандары лезде тарайды.
5
Жаратқан қарды мамықтай жаяды,
Қырауды да күлдей жерге шашады,
6
Бұршақты жұмыр тастай жаудырады,
Кім Оның аязына шыдай алады?
7
Кейін Ол бұйрығымен ерітеді мұзды,
Жылы жел соққызып, ағызады суды.


8
Иеміз Жақыпқа білдірді бұйрықтарын,
Исраилге заңдары мен жарлықтарын,
ә
9
Басқа ешбір халыққа Ол мұны істемеді,
Олар Оның шешімдерін
б
білмей келеді.


Лайым мадақтаңдар Жаратқан Иені!

а  Осы жырдың аяттары бірнеше шетелдік аудармаларда 147:12-20 деп белгіленген.

ә  Яки: Жаратқан Ие Жақыптың үрім-бұтағына (яғни Исраил халқына) білдірді сөздерін, Исраилге жарлықтары мен шешімдерін.

б  Яғни Жаратқан Ие Исраил халқына тапсырған Таурат заңы мен өзге хабарларын.