Забур жырлары  14
Құдай алдына баратын адамның қасиеттері
1
(Дәуіттің жыры.)


Уа, Жаратқан, Сенің тұрағыңда кім тұра алады,
Киелі тауыңда кімнің тұруына болады?


2
Сондай адам мінсіз жүріп әділдік істейді,
Шын жүректен ақиқатты ғана сөйлейді,
3
Ешкімді уытты тілмен өсектемейді,
Жолдасына ешбір зұлымдық істемейді,
Жақынының арына дақ түсірмейді.
4
Арамза адамдарды ол еш жақтырмайды,
Ал Иемізді қастерлейтінді ардақтайды,
Өзіне қиын болса да, сөзін орындайды,
5
Мұқтажға қарыз бергенде өсімін алмайды,
а
Пара алып жазықсыз жанды қараламайды.


Мұны істеуші нық тұрып мәңгі шайқалмайды.

а  Мыс 22:25.