Забур жырлары  128
Қыспақтаған жаудан қорғауды сұрау
1
(Киелі үйге қарай өрлеп бара жатқанда айтылатын жыр.)


Жастайынан көріп келген қыспағы
Жайлы айтып берсін Исраил халқы:
2
«Жастайымнан мол көрдім қыспақты,
Алайда мені мүлдем жеңе алмады,
3
Жон арқамда айдағандай соқаны
Ұзынынан созылған атызы қалды.
4
Бірақ Жаратқан Ие әділетті,
Сұмдар салған кісеннен азат етті».


5
Сионды
а
жек көрген дұшпандарының
Бәрі ұятқа қалып кері қайтсын,
6
Өспей жатып бірден қурап қалатын
Үй төбесіндегі шөпке
ә
олар ұқсасын:
7
Орақшының қолы соған талмайды,
Бау байлаушының құшағы да толмайды.
8
«Жаратқан Ие сендерді жарылқасын,
Бата береміз Жаратқанның атымен»
Деп қастарынан өткендер тілемесін!

а  Яғни Иерусалимді, оның ішіндегі Сион төбесін және ежелде сонда салынған киелі үйді әрі Дәуіттің әулетінің сарайын (86:2-3; 121:1-5; Түсіндірмені де қ.).

ә  Сол өлкедегі үйлердің төбелері жалпақ болғандықтан, олардың кейбір жерлерінде шөп те өсіп тұратын.