Забур жырлары  109
Жаратқан Ие тағайындаған ұлы патша
1
(Дәуіттің жыры.)


Жаратқан Ие менің иеме
а
былай деп айтқан:
«Мен жауларыңды табаныңның астына
Салып бергенімше отыр оң жағымда».


2
Жаратқан Сионнан билігіңді құрғызады сенің,
ә
Енді жауларыңа да үстемдік жүргізесің,
3
Сен патшалық құрған күні бағынады халқың.
б
Туғаннан-ақ киелі салтанат жамыласың,
Күн сайын таң ата жаңаратын шық сияқты,
Сен де ұдайы жасара түсетін боласың.
в


4
Жаратқан былай деп ант берген еді,
Онысын ешқашан да өзгертпейді:
«Сен Мәліксадықтай
г
діни қызметкерсің,
Мәңгі сондай болып қала да бересің!»


5
Жаратқан Ие сенің оң жағыңда тұрады,
Қаһарланған күні Ол патшаларды ұрады,
6
Халықтарды соттап, көп адамдарын жояды,
Бүкіл жер бетінің билеушілерін соғады.
7
Патша жолшыбай бұлақтан сусындап алады,
Еңсесін көтеріп, жеңімпаз болып шығады.

а  Немесе: Иеме. (Алғашқыда осы бата Сүлеймен таққа отырғанда айтылған шығар. Ол толық мәнісінде Мәсіх арқылы жүзеге асты: Елш 2:35-36.)

ә  Немесе: Асатаяғыңмен (яғни қолыңдағы өкімет белгісімен) Жаратқан Ие саған Иерусалимнен тысқары да билік жүргіздіреді.

б  Немесе: Шайқасқа шыққан (яки күш-қуатқа ие болған) күніңде әскерің саған еруге дайын тұр.

в  Немесе: Жас жігіттерің қасыңа жиналады.

г  Жар 14:18.