Нехемия  10
1
Мөрленген құжатта мына кісілердің аттары жазылған:
«Аймақтың әкімі Ахалиях ұлы Нехемия.
а
Седекиях,
2
Сераях, Азариях, Еремия,
ә
3
Пашхур, Амариях, Малқиях,
4
Хатуш, Шебаниях, Маллух,
5
Харым, Меремот, Абадиях,
6
Даниял, Гиннетон, Барух,
7
Мешулам, Абиях, Миямин,
8
Мағазиях, Билғай, Шемаях. Бұлар — діни қызметкерлер.
9
Леуіліктер:
Азаниях ұлы Ешуа, Хенададтың ұрпағы Бинуй, Қадмиел
10
және олардың руластары: Шебаниях, Ходия, Келита, Пелаях, Ханан,
11
Миха, Рехоб, Хашабиях,
12
Зақур, Шеребиях, Шебаниях,
13
Ходия, Бани, Бенину.
14
Халықтың басшылары:
Парош, Пахат-Моаб, Елам, Затту, Бани,
15
Буни, Азғад, Бебай,
16
Адониях, Бигуай, Адин,
17
Атер, Езекия, Азур,
18
Ходия, Хашум, Бесай,
19
Хариф, Анатот, Небай,
20
Мақпияш, Мешулам, Хезир,
21
Мешизабел, Садық, Ядуа,
22
Пелатиях, Ханан, Анаях,
23
Ошия, Хананиях, Хашуб,
24
Халохеш, Пилха, Шобек,
25
Рехум, Хашабнах, Мағасиях,
26
Ахиях, Ханан, Анан,
27
Маллух, Харым, Бағанах.
28
Енді біздер — халықтың қалған бөлігі: діни қызметкерлер, леуіліктер, қақпа күзетшілері, әншілер, ғибадатхана қызметшілері және Құдайдың Таурат заңына бағынып айналадағы халықтардан бөлініп кеткен басқалардың бәрі өз әйелдерімізбен, осы Келісімнің мазмұнын түсіне алатын ұл-қыздарымызбен бірге
29
аттары аталған өз ағайындарымыз — елдің жетекшілерімен бірігіп төмендегі антты беріп серттесеміз. Құдайымыздың Өзінің қызметшісі Мұса арқылы табыстаған Таурат заңына бағынып, Жаратушы Тәңір Иеміздің барлық өсиеттерін, шешімдерін және ережелерін сақтап, орындайтын боламыз. Осыларды орындамайтын әрбіреуімізді Құдайдың қарғысы атсын!
б
30
Біздер осы елде тұрып жатқан басқа халықтармен қыз алысып, қыз беріспейміз деп уәде береміз.
в
31
Егер елде тұрып жатқан басқа халықтар демалыс күні және өзге де қасиетті күндері не бұйымдарын, не азық-түліктерін сатуға әкелетін болса, біз оларын сатып алмаймыз.
г
Әр жетінші жылы егін екпейміз әрі сол жылы барлық қарыздарды кешіреміз.
ғ
32
Жылына бір рет Құдайымыздың үйіндегі қызметтің қажеті үшін мысқалдың үштен біріндей мөлшерде күміс беріп тұруды өз міндетімізге аламыз.
д
33
Осы қаржымен нан тартулары, ұдайы ұсынылатын астық тартуы және түгелдей өртелетін құрбандықтар үшін, демалыс күндері, әр айдың алғашқы күні және тағайындалған басқа да мейрам күндері ұсынылатын сый-тартулар үшін, ерекше қасиетті сый-тартулар үшін, Исраилдің күнәларының құнын өтеп, күнәнің арамдығынан тазартатын құрбандықтар үшін,
е
әрі Құдайымыздың киелі үйіндегі басқа да жұмыстар үшін қажетті шығындар өтелмек.
34
Біздер — діни қызметкерлер, леуіліктер және халық жыл сайын тағайындалған уақыттарда отқа жағылатын ағаш отынды әр әулеттің қашан әкелетінін белгілеу үшін жеребе тастадық. Осы отындар шалынған құрбандықтар мен басқа да сый-тартулардың Тауратта жазылған нұсқауға сәйкес Құдайымыз Жаратқан Иенің киелі үйінің алдындағы құрбандық үстелінде өртеліп ұсынылуы үшін қолданылмақ.
ж
35
Жыл сайын егістік жерлерімізден әрбір жеміс ағашымыздан жинаған өнімнің алғашқы бөлігін Жаратқан Иенің үйіне алып келуге міндеттенеміз.
з
36
Таурат заңында жазылғанға сәйкес, тұңғыш ұлдарымызды, табын-отарларымыздағы малдарымыздың ең алғашқы төлдерін Құдайымыздың киелі үйіне, онда қызмет етіп жүрген діни қызметкерлерге алып келетін боламыз.
и
37
Бұдан басқа диірменде тартылған алғашқы ұннан пісірілген нанды,
к
астығымыздың өнімінің алғашқы бөлігін, әрбір жеміс ағашымыздың алғашқы мәуесін, жүзім шырынымыз бен зәйтүн майымыздың алғашқы бөліктерін Құдайымыздың киелі үйінің қоймаларын басқаратын діни қызметкерлерге алып келетін боламыз. Біз жұмыс істейтін барлық елді мекендеріміздегі жер өнімінің он бөлігінің бірін жинаумен айналысатын леуіліктерге соларды әкеліп беретін боламыз.
38
Леуіліктер өнімнің он бөлігінің бірін қабылдап тұрған кезде, Һароннан тараған діни қызметкер олармен бірге болуға тиіс. Леуіліктер сол жиналғанның он бөлігінің бірін Құдайымыздың киелі үйіне, ондағы қойма бөлмелеріне алып баратын болады.
39
Себебі исраилдіктер мен леуіліктер астық, жүзім шырыны және зәйтүн майының тартуларын қасиетті ғибадатхананың қойма бөлмелеріне апаратын болады. Сол жерде арнайы ыдыстар, міндеттерін атқаратын діни қызметкерлер, қақпашылар және әншілер болады.
Осылайша біз Құдайымыздың киелі үйін қамқорлықсыз қалдырмаймыз».

а  1:1,11.

ә  Еремия пайғамбар (Ерм 1:1) емес.

б  5:12-13; Заң 27:15-26; 29:12-14; Шеж2 15:13-14; Жыр 118:106.

в  Мыс 34:16; Заң 7:3; Езр 9:12-14.

г  13:15-22; Мыс 20:8-11; Ерм 17:19-27.

ғ  Мыс 23:10-11; Леу 25:1-7; Заң 15:1-2.

д  Мыс 30:11-16.

е  Леу 24:5-9; Рул 4:16; 28:1-29; 29:1-40.

ж  13:31; Леу 6:12-13; Еш 9:27.

з  Мыс 23:19; Заң 26:2.

и  Мыс 13:1,11-13; Рул 3:40-48.

к  Рул 15:20-21.