Матай  18
Өзін кіші тұту және басқаларды азғырмау туралы ескерту
1
Сол уақытта шәкірттері Исаның қасына келіп:
— Құдай Патшалығында кімнің жолы ең үлкен? — деген сұрақ қойды.
2
Иса бір кішкентай баланы шақырып алып, орталарына тұрғызып қойды да, былай деді:
3
— Сендерге шындығын айтайын: теріс пікірлеріңнен қайтып, бала сияқты (кішіпейіл) болмасаңдар, Құдайдың Патшалығына кіре алмайсыңдар!
а
4
Кім өзін осы жас бала сияқты кіші тұтса, Құдай Патшалығында соның жолы ең үлкен.
5
Кім Менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның Мені де қабылдағаны.
6
Ал кім Маған сенетін осы кішкенелердің біреуін азғырып теріс жолға түсірсе, сол адам үшін мойнына диірменнің тасы байланып, теңіздің тұңғиығына батырылғаны жақсырақ болар еді-ау!
ә
7
Осы күнәкар дүние адамдарды теріс жолға азғырғаны үшін қасіретке ұшырайды! Азғыратын жағдайлардың болатыны сөзсіз, бірақ азғыру кімнен шықса, сол қасіретке қалады!
8
(Иса сөзін жалғастырып, астарлап былай деді:) — Егер сені өз қолың не аяғың (секілді өте қажетті нәрсең) күнәға азғырса, ол сен үшін «шабылып, лақтырылып тасталған» сияқты жоқ болсын! Екі қол, екі аяқпен мәңгілік тозақ отына лақтырылғаннан гөрі сыңар қол-аяқпен мәңгілік өмірді иемденгенің саған артық болар еді.
б
9
Егер де сені көзің (секілді өте құнды нәрсең) күнәға азғырса, ол сен үшін ойылып, лақтырылып тасталған сияқты жоқ болсын! «Екі көзіңмен» тозақ отына лақтырылғаннан гөрі «сыңар көзбен» мәңгілік өмірді иемденгенің саған артық болар еді.
в
10
Сақ болыңдар, осы кішкенелердің бірде-біреуін менсінбей жүрмеңдер! Сендерге айтамын: олардың періштелері көктегі Әкемнің келбетін әрдайым көріп тұрады.
г
11
(Мен, Құдай тағайындаған Билеуші, тура жолдан адасып кеткендерді құтқаруға көктен келдім.)
ғ
12
Мынаған қалай қарайсыңдар: Бір бағушының жүз қойы болып, солардың біреуі адасып кетсе, ол не істемек? Тоқсан тоғыз қойын қырат басында қалдырып, жоғалып кеткенін іздеп шықпай ма?
13
Сендерге шын айтамын: оны тапса, адаспаған тоқсан тоғызынан гөрі, табылған оған көбірек қуанады!
14
Дәл сол сияқты, көктегі Әкелерің
д
де осы кішкенелердің
е
ешқайсысының адасып, тозаққа түсуін қаламайды!
Күнәлі бауырласын тура жолға қайтаруға ұмтылу
15
Егер бауырласың
ж
саған қарсы күнә жасаса, оған барып, істегені туралы оңаша сөйлесіп, әшкереле. Егер де айтқаныңа құлақ асса, бауырласыңды қайтадан тапқаның.
16
Ал егер тыңдамаса, қасыңа бір-екі кісі ертіп алып, оған тағы бар. Осылай әрбір сөз екі не үш куәгердің айтқандарымен дәлелденсін.
з
17
Егер де оларға да құлақ аспаса, бұл туралы сенушілер қауымына айтып бер. Ал егер қауымды да тыңдамаса, онда оған Құдайға мойынсұнбайтын басқа ұлт адамына не күнәкар салықшыларға қарағандай қара.
и
18
Сендерге шындығын айтамын: жер бетінде тыйым салғандарыңды да, рұқсат еткендеріңді де көктегі Әкем бекітпек.
к
19
Сендерге мынаны да айтамын: жер бетінде екеуің келісіп, қай нәрсені болса да көктегі Әкемнен сұрасаңдар, Ол соны бермек.
20
Өйткені екі-үш адам Менің атымнан жиналса, Мен де сол жерде араларында боламын.
қ
Кешірімнің шегі бар ма?
21
Сонда Петір Исаның қасына жақындап:
— Мырза, егер бауырласым маған қарсы күнә жасай берсе, оны неше рет кешіруім керек? Жеті ретке дейін бе? — деп сұрады.
22
Иса:
— Саған айтамын: жеті емес, жеті қайтара жетпіс ретке дейін,
л
— деп жауап берді.
23
— Құдай Патшалығындағы жағдай мынаған ұқсас: Бір патша қызметкерлерінен есеп алмақшы болады.
24
Есеп ала бастағанда оның алдына он мың ат басындай күміске
м
борышты қызметкерін алып келеді.
25
Қарызын төлейтін ештеңесі болмағандықтан, патша оның өзін, әйелін, бала-шағасы мен мал-мүлкін түгел сатып, содан түскен ақшамен қарызын өтеуге бұйырады.
26
Сонда қызметкер патшаның аяғына жығылып: «Тақсыр, маған сәл мұрсат бере көріңіз, мен бәрін де төлеймін!» деп жалынады.
27
Қызметкеріне жаны ашыған патша оны босатып, бүкіл қарызын да кешіреді.
28
Қызметкер далаға шыққан соң, бір қызметтес жолдасын кездестіреді.
н
Бұл адам оған тек бір жүз күміс теңгеге ғана борышты еді. Алайда қызметкер оны алқымынан алып, қылғындыра бастап: «Дәл қазір маған берешегіңді қайтар!» деп талап етеді.
29
Қарыздар жолдасы аяғына жығылып: «Маған сәл мұрсат бере көр, мен бәрін де төлеймін!» деп жалынады.
30
Бірақ ол күткісі келмей, әлгіні қарызын төлегенше түрмеге жапқызады.
31
Мұны көрген өзге жолдастары қатты наразыланып, патшаға барып, болған оқиғаны айтып береді.
32
Сонда патша сол қызметкерін шақырып алып: «Әй, зұлым қызметші!
о
Сен өтінгендіктен, мен қарызыңды түгелдей кешірдім ғой!
33
Ендеше сен де дәл солай жолдасыңды кешіруге тиіс емес пе едің?!» дейді.
34
Патша қаһарланып, оны қарызын толық өтегенше жазалаушыларға тапсырады.
35
Міне, егер сендер бауырластарыңның күнәларын шын жүректен кешірмесеңдер, көктегі Әкем әрқайсыларыңа да солай істемек!

а  Яки: Құдай Өзінің игілікті басшылығын сендердің өмірлеріңе орнатпайды (3:2; 5:3-5; Жох 3:3,5; Түсіндірмедегі «Құдай Патшалығын» қараңыз).

ә  (18:10,14; Мар 9:42; Лұқ 17:2) Күнәкар істегендеріне шын жүректен өкінсе, Исаның құрбан болғанына сеніп кешірім сұрауы қажет (20:28; Тім1 1:15-16; Жох1 1:9; 2:1-2).

б  Мұнда Иса, әрине, ешкімнің осы астарлы бұйрықтарды нақты жүзеге асыруын көздеген жоқ! Осындағы «қол», «аяқ», «көз» сөздері рухани азғырылуды астарлап білдіреді.

в  18:8 аяттағы түсініктемені қараңыз.

г  Яки: осы қарапайым сенушілердің бірде-біреуін жек көрмеңдер!.. оларды қамқорлайтын періштелер әрдайым көктегі Әкемнің алдына бара алады (Дан 12:1; Елш 12:11,15; Евр 1:14; Лұқ 1:19).

ғ  Лұқ 19:10.

д  5:9,16,44-45.

е  Яки: осы қарапайымдардың (18:3-4).

ж  Яғни басқа бір сенуші (18:35; 12:49; 23:8).

з  Заң 19:15; Жох 8:17; Қор2 13:1; Тім1 5:19.

и  Демек, онымен бұдан былай тығыз қатынас жасама (Жох2 1:10-11; Рим 16:17-18; Сал2 3:6,14-15).

к  Демек, егер сенушілер Құдай Рухының жетелеуіне толықтай мойынсұнса, шешімдері Оның еркіне сай келмек (16:19; Жох 20:23).

қ  Яки: Маған сенуші екі не одан көп кісі Менің еркіме мойынсұнып сиынуға жиналса, Мен де солармен бірге боламын (28:19-20).

л  Немесе: жетпіс жеті ретке дейін. (Яғни шексіз көп рет: 6:14.)

м  Немесе: он мың талантонға (шамамен үш жүз тонна күміс; әрбір талантон жай жұмысшының он бес жылдық жалақысы болатын).

н  Яки: Сол малай далаға шыққан соң, өзімен қызметтес бір малайды кездестіреді.

о  (25:26; Лұқ 19:22) Яки: оңбаған (жарамсыз) қызметші.