Ишая  6
Құдайдың Ишаяға аян беріп оны пайғамбар етіп тағайындауы
1
Ұзиях патша қайтыс болған жылы
а
мен аса дәріптелген, заңғар биік тағында отырған Тәңір Иенің аянын көрдім. Оның салтанатты шапанының етегі киелі үйдің ішін
ә
алып жатты.
2
Тәңір Иені айналдыра оттай жалындаған періштелер
б
қызмет етіп тұрды. Әрқайсысында алты қанаттан болды, солардың екеуімен бетін, тағы екеуімен денесін жауып, қалған екеуімен ұшатын.
3
Жалындаған періштелер бір-біріне дауыстап: «Әлемнің Иесі киелі, қасиетті, қастерлі!
в
Бүкіл дүние Оның салтанатты ұлылығына кенелген!» — десіп тұрды.
4
Олардың бұл айқайынан киелі үйдің есік жақтаулары мен табалдырықтары шайқалды. Үй іші түтінге толып кетті.
г
5
Сонда мен дауыстап: «Қасіретке қалдым-ау, енді құритын болдым! Себебі мен күнәкармын, аузымнан шыққан сөздерім арам,
ғ
әрі сөйлеген сөздері арам халықтың арасында тұрып жатырмын. Сонда да мен Патшаны, Әлемнің Иесін, өз көзіммен көрдім!» — дедім.
д
6
Осы кезде жалындаған періштелердің бірі құрбандық үстелінен жанып тұрған көмір шоғынан көсеумен алып, маған ұшып келді.
7
Ол шоқты аузыма тигізіп былай деді: «Міне, бұл еріндеріңе тиді. Енді сен әділетсіз істеріңнен арылып, күнәңнің арамдығынан тазардың».
е
8
Бұдан кейін Тәңір Иенің:
— Мен кімді жіберейін? Біздің хабаршымыз
ж
кім болады? — деген даусын естідім.
— Мен бармын, Ием. Мені жібере гөр, — деп жауап бердім.
9
Сонда Тәңір Ие маған былай деп бұйырды:
— Осы халыққа барып, мына хабарды жеткіз: «Естіп тұрыңдар, бәрібір түсінбейсіңдер, көріп тұрыңдар, бәрібір аңғармайсыңдар!»
10
Бұл халықтың жүректерін
з
қасарысқан сезімсіз, құлақтарын керең, көздерін соқыр қыл! Әйтпесе олар көздерімен көріп, құлақтарымен естіп, жүректерімен ұғынып, теріс жолдарынан қайтып, рухани дертінен сауығар еді.
11
— Тәңір Ие, мұндай жайт қашанға дейін созылады?
и
— деп сұрағанымда, Оның жауабы мынау болды:
— Сол жайт қалалар қирап, қаңырап бос қалғанша, үйлер ешбір тұрғынсыз, егіндіктер ойрандалып, иесіз қалғанға дейін созылмақ.
12
Сонда Мен, Жаратқан Ие, халықтың бәрін алысқа қуып жіберіп, бүкіл елді
к
талқандатып, айдалаға айналдырамын.
13
Елде жұрттың оннан бірі қалса да, олар да қайтадан жойылады. Алайда үлкен ағаштар кесіліп тасталғаннан кейін түбірлері қалатыны сияқты, халықтың Өзіме бағышталған тұқымы
қ
оның «түбірі» іспетті болып аман қалады.

а  Азариях деп те аталған Ұзиях Яһуда елінде б.з.д. 792-740 жж. патшалық құрды. Ұзиях Жаратқан Иенің Таураттағы ережесін тәкаппарланып бұзған соң алапеспен жазаланған еді (Шеж2 26:16-21).

ә  (Пат3 8:10-11) Яки: көктегі «сарайының» ішін (66:1; Дан 7:9-10).

б  Түпнұсқада: серафим (Жыр 103:4; Езк 1:4-6,25-28).

в  Яки: киелі, киелі, киелі (немесе: қасиетті, қасиетті, қасиетті)! (Үш рет қайталау осы қасиеттің шексіздігін білдіреді.)

г  Жаратқан Ие кейде от пен түтінді Өзінің сол жерде екендігін көрсету үшін қолданатын (Жар 15:17-18; Мыс 19:18-19; 20:18-19).

ғ  Яки: таза емес, күнәлі (52:11; 64:6; Мыс 6:12).

д  Жар 32:30; Мыс 33:20,23.

е  1:25; 48:10; Жыр 11:7; Ерм 9:5-8.

ж  Осында Жаратқан Ие көктегі Патша ретінде сөйлеп тұр (Жар 1:26; Пат3 22:19-20; Жыр 81:1).

з  Яки: Бұл халықтың ақыл-санасын. (Осы жерде жүрек адамның маңызды шешімдерді қабылдайтын мүшесі ретінде берілген.)

и  Немесе: Жаратқан Ие, менің тапсырмам қашанға дейін созылады?

к  Немесе: жіберіп, жер бетінің орталығын (яғни Құдайдың таңдаған халқының жерін).

қ  (Езр 9:2) Немесе: қалатыны сияқты, бір қасиетті Тұқым (11:1).