Ишая  43
Құдайдың Исраил халқын құтқаруға берген уәдесі
1
Ал енді, Жақыптың үрім-бұтағы, Исраил халқы, сені жаратып қалыптастырған Тәңір Ие мынаны айтады: «Қорықпа, Мен сені құныңды төлеп құтқарып алдым. Сені өз атыңмен шақырдым: Сен Мендіксің!
а
2
Судан өткен кезіңде саған жар боламын, өзендерден өткенде батып кетпейсің. Отты жарып өтсең, күйіп қалмайсың, тіпті жалыны да шарпымайды.
3
Себебі Мен сенің Құдайың Жаратқан Иемін, Мен, Исраил сиынған Киелі Құдай, Құтқарушыңмын! Сенің құның үшін Мысырды беріп, Құш
ә
пен Себаны
б
да төлемің еттім.
4
Мен үшін аса қымбат, қадірлісің, сені сондай қатты сүйемін! Сенің орныңа көп адамды қиып, өмірің үшін халықтарды төлем етемін.
5
Қорықпа, Мен саған жар боламын, ұрпақтарыңды шығыстан алып келемін, батыс елдерінен де сені жинаймын.
6
Солтүстіктегі халықтарға: «Босатып жіберіңдер!» — деп, оңтүстіктегілерге де: «Жолынан қалдырмаңдар!» — деп бұйырамын. «Рухани ұл-қыздарымды алыстан, тіпті жердің қиыр шетінен де алып келіңдер!
7
Мен салтанатты ұлылығымды паш ету үшін жаратып, қалыптастырып жасаған, әрі өз атыммен атаған олардың барлығын да алып келіңдер!»
Өз халқының Құдайды дүниеге жариялау міндеті
8
«Көзі болса да көрмейтін, құлағы болса да естімейтін халқымды құлдықтан алып шығыңдар!
9
Жалған тәңірлерге табынатын ұлттар жиналып, барлық халықтар бас қоссын! Араларындағы кім (Исраилдің құтқарылуын) алдын ала жариялап, өтіп кеткен оқиғаларды да білдіре алды? Олар айғақтарын шығарып, өздерінің дұрыстығын дәлелдесін! Осылай айтқандарының шынайылығы айқын көрінсін».
в
10
«Ал сендер Мен туралы шындықты паш етуге тиіссіңдер, ей, Исраил халқы! — дейді Жаратқан Ие. — Мені жақыннан танып, Маған сеніп, кім екенімді ұғынуларың үшін таңдап алған қызметшімсіңдер. Менен бұрын болған
г
да, кейін бола алатын да ешқандай құдай жоқ!
11
Мен Жаратқан Иемін, Менен басқа Құтқарушы жоқ!
12
Болашақтағы жайттарды алдын ала білдіріп, сендерді жаудан құтқарып, мұны жариялаған Өзіммін. (Бұларды істеген) бөгде бір тәңірлерің жоқ. Сондықтан сендер Мен туралы шындықты паш етуге тиіссіңдер! — деп ескертеді Жаратқан Ие. — Жалғыз Құдай Менмін,
13
мәңгі Сол болып келемін! Менің қолымнан құтқара алатын ешкім жоқ. Менің істегендерімді кім бұрынғы қалпына келтіре алады?!»
Жаратқан Иенің Исраилді қайтадан құтқарып алуы
14
Сендерді құтқарушы Қамқоршыларың, Исраил сиынған Киелі Құдай, мынаны айтады: «Сендер үшін Мен Бабылға (жау әскерін) жіберемін. Осылай Бабылдың барлық тұрғындарын, араларындағы халдейлерді
ғ
де, бұрын даурыға мақтан тұтқан кемелеріне мінгізіп, қашып кетуге мәжбүрлеймін.
д
15
Мен Киелі Құдайларың Жасаған Иемін, ей, Исраил халқы, Мен сендердің Жаратушы әрі Патшаларыңмын!»
16-17
Баяғыда Жаратқан Ие ата-бабаларымыз үшін теңіздің аласұрған суларынан өтетін жол салған болатын. Жаудың соғыс күймелерін, аттарын және мықты әскер күштерін Мысырдан ала шыққан еді. Олар бәрі бірдей жер құшып, қайтып тұрмайтын болды, сөнген шырақтай өмірлері өшті.
е
Бүгінде Жаратқан Ие мынаны айтады:


18
«Естеріңе бұрынғыны алмаңдар,
Бұдан былай баяғыны ойламаңдар!
19
Енді Мен жаңаны жасаймын да,
Қазір ол шыққалы тұр жарыққа,
Сендер мұны ұғынбайсыңдар ма?
Міне, Мен иен далада жол саламын,
Шөл даладан бұлақтар ағызамын.
20
Таңдап алған халқымды сумен қамтып
Құла түзден өзендер ағызамын.
Шибөрі, түйеқұс,
ж
дала аңдары
Содан Мені дәріптейтін болады.
21
Өзім үшін жаратқан халқым Менің
Ұлылығымды мақтап жариялайды».
Халықтың Құдайға жасаған опасыздығы
22
«Алайда сендер, Жақыптың ұрпақтары, атымды атап Маған сиынып келген жоқсыңдар! Қайта, ей, Исраил халқы, Менен қажып шаршап жүр екенсіңдер!
23
Өзіме арнап көптеп тоқтыларды шалып, өртеген жоқсыңдар. Маған басқа да сый-тартуларыңмен лайықты қадір-құрмет көрсетпедіңдер! Мен астық тартуларыңды көптеп ұсыныңдар деп сендерді қинаған да жоқпын, хош иісті заттарды молынан түтетіңдер деп ауыртпалық түсірген де емеспін.
24
Сендер Маған арнап түтетілетін хош иісті құрақты сатып алған жоқсыңдар, құрбандық майын да Маған жомарттықпен ұсынбадыңдар. Керісінше, сендер Мені күнәларыңмен қинап, әділетсіз істеріңмен Маған ауыртпалық арттыңдар!
25
Алайда Мен өз еркіме сай
з
қылмыстарыңды өшіріп тастаймын! Енді қайтып ешқашан да күнәларыңды есіме алмаймын!
и
26
Енді даулы мәселені талқыға салайық: жасаған жақсылықтарыңды есіме түсіріңдер, ақталуларың үшін істеріңді ашық көрсетіңдер!
27
Сендер тараған түп аталарың да күнә жасаған еді, арада жүрген өкілдерің де тура жолымнан тайып кетті.
28
Сондықтан Мен оларды, киелі үйдің басшыларын, абыройларын төгіп ұятқа қалдырамын! Сонымен қатар Жақыптың ұрпақтары, Исраил халқын, қарғысқа ұшыратып қор қыламын!»

а  44:5; Мыс 19:5-6; Заң 32:9; Зәк 13:9; Мал 3:17.

ә  Құш: Оңтүстік Мысырдан солтүстік Ефиопияға дейін созылған ежелгі ел (11:1; 18:1-2).

б  Себа: Құш еліне жақын орналасқан аймақ (45:14). Парсы әскері Мысыр, Құш және Себаны басып алды. Бұл жеңіс парсы патшасының Исраилге көрсеткен мейірімділігі үшін Құдайдың оған берген сыйы яки «төлемі» болса керек (41:2; Шеж2 36:22-23).

в  Немесе: Я болмаса олар естіп: «Бұл шындық» деп мойындасын!

г  (45:5-6) Яки: Менен бұрын қалыптасқан (пайда болған).

ғ  13:19; 47:1,5; 48:14; Шеж2 36:17.

д  Немесе: өздері бұрын айқайлап көңіл көтерген кемелерге мінгізіп, өзеннің ағысымен (төменге қарай) жіберемін (яки: құлдыққа түсіремін).

е  44:27; 51:10; 63:11-12; Мыс 14:21-22.

ж  Немесе: үкі.

з  (37:35; 48:9,11; Езк 36:22; Дан 9:19) Яки: өз атымның құрметіне бола.

и  38:17; 44:22; 55:7; Ерм 31:34; 50:20.