Ғалаттықт. хат  3
Ақталу жолы
1
О, түйсіксіз аңқау ғалаттықтар-ай, сендерді біреу сиқырлап қойды ма? Иса Мәсіхтің айқыштағы өлімін көз алдарыңнан кетпестей етіп суреттеп беріп едім ғой!
2
Маған мынаны ғана айтыңдаршы, Киелі Рухты қалай қабылдадыңдар: Таурат заңын орындау арқылы ма, әлде Ізгі хабарды тыңдап, сену арқылы ма?
3
Сондай түйсіксіз бе едіңдер: рухани өмірді Киелі Рухпен бастап, өз күштеріңмен кемелденбек екенсіңдер ғой?
4
Сонда қалай, бастарыңнан өткізгендеріңнің бәрі бекер болғаны ма? Ол шынымен бекер болмады, солай емес пе?
а
5
Құдайдың сендерге өз Рухын беріп, араларыңда керемет істер жасағанының себебі — Таурат заңын орындауларың ба, әлде Ізгі хабарды тыңдап, сенулерің бе?
6
Ыбырайыммен де солай болды: ол Құдайға сенді, сондықтан Оның алдында ақталды.
ә
7
Көздерің жетіп тұр: Тәңір Иеге сенім артқандар ғана — Ыбырайымның нағыз ұрпақтары.
8
Киелі жазбалар Құдайдың басқа ұлттарды сенім арқылы ақтайтынын алдын ала білдірді. Ол Ыбырайымға: «Сен арқылы Мен барлық ұлттарды жарылқаймын» деген Ізгі хабарды мәлімдеді.
б
9
Сондықтан Тәңір Иеге сенім артқандар ежелде Оған сенген Ыбырайым арқылы жарылқанады.
10
Ал өздерінің Таурат заңын ұстанғандарына сүйенушілердің бәріне қарғыс тиеді! Сол туралы мынадай сөздер жазылған: Таурат заңының кітабындағы барлық ережелерді сақтап орындамағанды қарғыс атады!
в
11
Ендеше Таурат заңын орындаған ешкімнің сол арқылы Құдай алдында ақтала алмайтыны анық. Өйткені «сенімі арқылы ақталған адам шынайы өмірге ие болады».
г
12
Осы сенім жолы Таурат заңының жолынан өзгеше: соның ережелерін «бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді».
ғ
13
Алайда айқыш ағашқа шегеленіп ілінген кезде Мәсіх бізге тиісті қарғысты Өз мойнына алып, бізді Таурат заңы мәлімдеген қарғыстан құтқарды! Себебі Тауратта «ағашқа ілінген әркім Құдайдың қарғысына ұшырап тұрады» деп жазылған.
д
14
Осылайша Құдай Ыбырайымға уәде еткен ақ батаны Иса Мәсіх арқылы басқа ұлттарға да берді. Енді Мәсіхке сенген бәріміз уәделенген Киелі Рухты сенім арқылы қабылдаймыз.
Құдайдың уәдесінің күшін Таурат заңы жойған емес
15
Қымбатты бауырластар, күнделікті өмірден мысал келтірейін: бекітілген келісімнің
е
күшін жоюға немесе оған бір нәрсе қосуға болмайды. Бұл жерде де солай:
16
Тәңір Ие уәдесін Ыбырайымға және оның ұрпағына берді. Ол «ұрпақтарыңа» деп көпше түрде емес, «ұрпағыңа» деп жекеше түрде айтты.
ж
«Ұрпағың» Біреуді білдіреді, Ол — Мәсіх.
17
Айтайын дегенім мынау: төрт жүз отыз жылдан кейін берілген Таурат заңы Құдай бұрын бекіткен Келісімнің күшін, яғни Оның Ыбырайымға Мәсіх жөнінде берген уәдесінің күшін, жоя алмайды!
18
Себебі егер мұрагерлік Таурат заңына байланысты болса, онда ол уәде арқылы берілмес еді. Алайда Құдай мұраны Ыбырайымға рақыммен уәде етті.
19
Онда Таурат заңының атқаратын қызметі қандай? Ол күнәларды әшкерелеу үшін
з
қосымша ретінде берілді. Тәңірдің уәдесі Ыбырайымның Ұрпағы Мәсіхке байланысты; Ол келгенше, Таурат заңы күшінде тұрды. Періштелер мұны халыққа арада жүрген Мұса пайғамбар арқылы жеткізген еді.
20
Ал жалғыз біреу іс жүргізетін болса, онда арада жүрушінің керегі жоқ: Ыбырайымға уәдені берген — Құдайдың жеке Өзі!
и
21
Сонымен, Таурат заңы Құдайдың бұрын берген уәдесіне қайшы келіп тұр ма? Жоқ, мүлдем олай емес! Себебі егер мәңгілік өмірге қол жеткізетін заң берілген болса, онда адамдар оны орындап ақтала алар еді.
22
Алайда Киелі жазбалар бүкіл адамзаттың күнәнің тұтқынында екенін мәлімдейді.
к
Ондағы мақсат — Иса Мәсіхке сену арқылы табыс етілетін уәделі сыйдың (яғни күнәдан ақталудың) тек сенетіндерге ғана берілуі.
23
Осы сенімнің заманы туып, келуге тиісті Мәсіхке сене алғанға дейін біз Таурат заңының бақылауында болып, тұтқынында жүрдік.
24
Басқаша айтқанда, Таурат заңы «тәрбиелеушіміз» болып бізді Мәсіхке әкелді,
қ
осылай Оған сеніп, ақталдық.
25
Ал енді, сенімнің заманы туғаннан бері «тәрбиелеушінің қарамағынан шықтық».
Құдайдың құлы емес, Оның рухани баласысыңдар
26
Өйткені барлығың Иса Мәсіхке деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар.
27
Мәсіхпен тығыз байланысып, шомылдыру рәсімінен өткен
л
бәрің де Мәсіхтің рухани қасиеттеріне бөлендіңдер.
28
Бұл жерде яһуди мен басқа ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен әйелдің арасында айырмашылық жоқ, себебі барлығың Иса Мәсіхпен тығыз байланыста біртұтассыңдар.
м
29
Және сендер Мәсіхтікі болғандықтан, Ыбырайымның рухани ұрпағысыңдар, әрі Құдайдың оған уәде еткен игіліктерін иемденесіңдер.
на  Немесе: Сонда қалай, көрген көптеген рухани игіліктеріңнің бекер болғаны ма? Тек бекер болса, игі болар еді.

ә  Немесе: Оның алдында әділ деп есептелді (Жар 15:6).

б  Жар 12:3.

в  Заң 27:26.

г  Яки: әділ адам сенімі арқылы шынайы өмір сүреді (Абқ 2:4).

ғ  Леу 18:5.

д  Заң 21:23.

е  17 Немесе: өсиеттің.

ж  Жар 12:7; 13:15; 24:7.

з  Немесе: күнәға тыйым салу үшін.

и  Демек, арада жүрген періштелер мен Мұса пайғамбар арқылы жасалған Келісімге қарағанда, Құдайдың тікелей берген уәдесінің дәрежесі әлдеқайда жоғары.

к  2:16; 3:10; Заң 27:26; Жыр 142:2.

қ  Немесе: Мәсіх келгенше, Таурат заңы «тәрбиелеушіміз» болды (3:19; Рим 4:15; 7:13; 10:4).

л  Рим 6:3-11; Қор1 12:13.

м  Рим 10:12; Қор1 12:12-13; Еф 2:14-18.

н  Яки: Құдайдың уәдесі бойынша оның мұрагерлерісіңдер (3:16; Рим 8:17).