Езекиел  19
Исраилдің билеушілері жайлы екі жоқтау
1
Енді Исраилдің билеушілері жайлы мына жоқтауды
а
айт:


2
Анаң арыстандардың ішіндегі
Қандай керемет арыстан еді!
Күшті арыстандар арасында жатып,
Ол абдандарын асырайтын еді.
ә
3
Солардың бірін айрықша қып өсірді,
Сол қуатты арыстан болып өсті,
Аулаған олжасын жыртып паршалады,
Адамдарға да бас салып, жалмады.
4
Басқа ұлттар ол туралы естіді,
Торуылдап апандарына түсірді,
Шынжырлап
б
Мысырға айдап әкетті.
в
5
Анасы үмітінің ақталмағанын
Көріп, күткенінің іске аспағанын,
Күшті арыстан қып өсірді басқасын.
6
Арыстандармен бірге ол жортуылдады,
Нығайып, мықты арыстанға айналды,
Аулаған олжасын жыртып паршалады,
Адамдарға да бас салып, жалмады.
7
Ол солардың қамалдарын қиратты,
г
Қалаларын ойрандап қаңыратты,
Зор даусымен бүкіл елді қалтыратты.
8
Халықтар сонда қарсы шықты оған,
Шабуылдады көрші аймақтардан,
Олар торларын жайды оған арнап,
Қолға түсті ол апандарына құлап.
9
Оны шынжырлап тор ішіне кіргізді,
Бабыл патшасының алдына әкелді.
ғ
Сосын зынданға салып күзетті,
Исраилдің тауларында содан бері
Ақырған дауысы еш естілмейді.


10
Су бойына орналасқан жүзімдіктегі
д
Жүзім бұтасына анаң ұқсас еді.
Сол бұта мол судан жемісті көп берді,
Бұтақтары жайқалып тұратын еді.
11
Бұтақтарының күшті болғаны сонша,
Лайықты билеуші асатаяғына.
е
Қалың жапырақтан сол бұта асқақтады.
12
Әйтсе де ұшырап жаудың қаһарына,
Жерге тасталды тамырымен жұлына,
Шығыстан соққан аңызақтан
ж
қурады,
Бар жемістерінен бұта айырылды,
Күшті бұтақтары оның қурап қалды,
От оларды аяусыз құртып жалмады.
13
Сол бұта қазір жаңбырсыз шөл далада,
Қуарған сусыз мекен — иен далада.
з
14
Оның үлкен бұтақтарының бірінен
От шығып, жалмап қойды жемісін барша.
и
Билеушінің асатаяғы болуға
Лайықты күшті бұтақ қалмады онда.


Бұл — жоқтау жыры, ол жоқтау мәнерімен айтылсын.

а  Сол заманда халық билеушісінің өліміне немесе өзінің құлдырауына қайғыру үшін не болмаса соны алдын ала білдіру үшін жоқтау (кей кезде сықақтап та) қолданылатын (2:10; Иш 14:4-21; Амо 5:1-3).

ә  (Жар 49:8-9) Абдан: арыстанның күшігі.

б  Яки: Қармақтармен (19:9 да солай).

в  Пат4 23:34.

г  Немесе: Олардың жесірлерін әйелдікке алды. (Сол замандағы әдетке сай жаңа патша бұрынғысының артында қалған әйелдерін алатын: Пат2 12:8; 16:21-22.)

ғ  Шеж2 36:6.

д  Немесе: Сен үшін қан (сияқты қызыл шырын) беретін (Жар 49:11).

е  Жар 49:10-11.

ж  Бұл Набуходоносор мен оның әскерін астарлап білдіреді (17:10).

з  Яғни Бабыл елінде (20:35).

и  Пат4 24:20.