Тімотеге 1-хат  4
Қате ілімдерден сақтанып, Мәсіхтің ізгі қызметшісі болу
1
Құдай Рухы: «Соңғы дәуірде
а
кейбіреулер сенімдерінен бас тартып, жалған рухтарға құлақ салып, жындар үйреткен ілімдерге еретін болады», — деп анық айтады.
2
Осындай ілімдер ар-ұжданнан әбден безген,
ә
екі жүзді өтірікшілер арқылы тарайды.
3
Олар: «Үйленуге және белгілі бір тағам түрлерін жеуге болмайды!» — деп үйретеді.
б
Алайда сол тағамдарды Құдай Өзіне сеніп, шындықты білетіндердің шүкірлік ете отырып жеулері үшін жаратты.
4
Құдай жаратқандардың бәрі де адал; шүкірлік етіп қабылданған тамақтарға тыйым салуға болмайды.
в
5
Олар Құдайдың сөзін оқып, Оған сиынуымыз арқылы Оған бағышталып адал
г
болады.
6
Осы нұсқауларды бауырластарға білдіріп, сеніміміз туралы сөздерден, ұстанған игілікті ілімнен нәр алсаң, онда Иса Мәсіхтің ізгі қызметшісі боласың.
7
Сол бір кексе әйелдердің бос аңыздарынан бойыңды аулақ ұстап, Құдайға ұнамды жүруге жаттыға бер.
8
Денені шынықтырудың біраз пайдасы бар, ал Құдайға ұнамды жүру барлық жағынан да пайдалы: Құдайдың уәдесі бойынша ол осы және болашақ өмірде де игілікті.
9
Бұл — дәл айтылған шынайы сөз; оны түгелдей қабылдау қажет.
10
Біз барлық адамдардың құтқарылуын қалайтын әрі Ізгі хабарға сенушілердің бәрін құтқаратын мәңгі тірі Құдайға сенімімізді арттық. Сол себептен жан сала еңбек етіп қорлыққа төзудеміз.
ғ
Қауымға үлгі болып, кеңес пен тәлім беру міндеті
11
Осыларды нық уағыздап үйрет.
12
Ешкімнің де өзіңді жас деп менсінбей қарауына жол берме. Қайта, сенушілерге сөйлеген сөзің, мінез-құлқың, сүйіспеншілігің, сенімің және пәктігіңмен
д
үлгі бол.
13
Мен барғанша Киелі жазбаларды оқып беріп, насихаттап сенімдерін нығайтып, тәлім берумен айналыса бер.
14
Қауым жетекшілері сенің үстіңе қолдарын қойып бата берген кезде Құдайдың Рухы білдірген хабарымен саған сыйлаған рухани дарынын елемей жүрме!
15
Осыларды орындап, өзіңді соған арна; бәрі де бұдан сенің алға басуыңды көре алсын.
16
Өзіңе де, үйретіп отырған іліміңе де мұқият ықылас аудар. Осыларды ұдайы атқара бер, сонда өзіңді және тыңдаушыларыңды күнәнің ықпалынан аман сақтайтын боласың.а  Яки: Осы заманның аяғында (Жақ 5:3; Елш 2:17).

ә  Немесе: ар-ұждандары «ыссы темірмен күйдірілгендей» сезімсіз.

б  Бұны үйрететін «білімпаздық» деп аталған қате ілім туралы хаттың алдындағы «жазба туралы мәліметті» қараңыз.

в  Немесе: шүкірлік етіп Құдайдан қабылдаған еш нәрсе де арам емес (Жар 1:31; Заң 32:4; Рим 14:14,20; Қор1 10:23,25).

г  Яки: қасиетті (Елш 10:11-16).

ғ  Немесе: еңбек етіп күресудеміз.

д  Немесе: сүйіспеншілігің, (рухың,) сенімің және пәктігіңмен.