Жоханның 1-хаты  4
Рухтарды ажырата білу
1
Сүйікті бауырларым, кез келген рухтарға сене бермеңдер, олар Құдайдан келген бе, жоқ па — алдымен соны анықтаңдар! Өйткені көптеген жалған пайғамбарлар жер жүзіне тарады.
а
2
Құдайдың Рухын мынаған қарап ажырата білесіңдер: Құдайдан шыққан Киелі Рух Иса Мәсіхтің адам бейнесінде көктен келгенін мойындайды.
ә
3
Ал Иса Мәсіхтің адам болып келгенін мойындамайтын әрбір рух Құдайдан емес, керісінше, ол — Мәсіхке қарсы шығушының рухы. Сендер соның келетінін естідіңдер, ол қазірдің өзінде-ақ дүниеде жүр.
б
4
Ал, балаларым менің, сендер Құдайдансыңдар, жалған пайғамбарларды жеңіп шықтыңдар. Өйткені сендердегі Киелі Рух күнәкар дүниені билеп тұрған шайтаннан құдіретті.
5
Жалған пайғамбарлар осы күнәкар дүниеден болғандықтан осы дүниелік тұрғыдан сөйлейді, әрі осы дүниенің адамдары оларға ден қояды.
6
Біз Құдайданбыз; Оны танитындар бізге құлақ салады, ал Құдайдан еместер бізге құлақ салмайды. Шындықты сөйлейтін Рух пен алдамшы рухты осы арқылы ажырата аламыз.
Құдайдың сүйіспеншілігі және біздің өзгелерді сүюіміз
7
Сүйікті бауырларым, бір-бірімізді сүйейік! Себебі сүйіспеншілік Құдайдан; сүйетін адам — Құдайдың рухани баласы, ол Құдайды танып біледі.
в
8
Сүймейтін кісі Құдайды білмейді, өйткені Құдай — сүйіспеншілік.
г
9
Құдай бізге деген сүйіспеншілігін былай көрсетті: Сол арқылы шынайы өмір сүруіміз үшін Құдай Өзінің жалғыз рухани Ұлын
ғ
бұ дүниеге жіберді.
10
Бұл сүйіспеншіліктің мәнісі мынада: Құдайды сүйген біз емес, қайта, Ол бізді сүйгендіктен, құрбандығы арқылы күнәміздің құнын өтеу үшін Өзінің рухани Ұлын жіберді.
д
11
Сүйікті бауырларым, Құдай бізді осылайша сүйгендіктен, біз де бір-бірімізді сүюіміз керек.
12
Ешкім еш уақытта Құдайды көзімен көрген емес; алайда бір-бірімізді сүйсек, онда Құдай жан дүниемізден орын алып, Оның сүйіспеншілігі бойымызда әбден толысып, мақсатына жеткені.
13
Құдай бізге Өзінің Рухын сыйлады.
е
Біздің Онымен, Оның бізбен тығыз байланыста екендігімізді осыдан білеміз.
14
Әкенің Өзінің рухани Ұлын дүниеге Құтқарушы ретінде жібергенін біз өз көзімізбен көрдік, соған куә болып келеміз.
15
Кім Исаны Құдайдың рухани Ұлы деп мойындаса, Құдай онымен, ол да Құдаймен тығыз байланыста тұрады.
16
Біз Құдайдың өзімізге деген сүйіспеншілігін біліп, Оған нық сенеміз. Құдай — сүйіспеншілік.
ж
Сол себептен, кім Оның сүйіспеншілігіне сай әрекет ете берсе, ол Құдаймен, Құдай да онымен тығыз қатынаста тұрады.
17
Мәсіхтің осы дүниеде қалай өмір сүргеніндей өмір сүрсек, онда Құдайдың сүйіспеншілігі бойымызда әбден толысып, мақсатына жетеді. Осылай қиямет сотында нық сенімді боламыз.
з
18
Сүйіспеншілікте қорқыныш жоқ. Шынайы сүйіспеншілік қорқынышты жолатпайды, себебі қорқыныш жазаға байланысты. Қорқатын кісіде сүйіспеншілік мақсатына жеткен емес.
19
Біз сүйеміз, себебі Ол бізді алдымен сүйді.
20
Біреу «Құдайды сүйемін» дей тұра, бауырын жек көрсе, оның өтірікші болғаны. Себебі көз алдындағы бауырын сүймейтін кісі көзге көрінбейтін Құдайды қалай сүйе алады?
21
Одан алған өсиетіміз мынау: Құдайды сүйетін кісі бауырын да сүюге тиіс!

а  Яки: Өйткені Құдайдан хабар жеткізушімін деп жалған сөйлеушілер жер жүзіне көптеп тарады (Мат 7:15; 24:11; Сал1 5:19-21).

ә  2:23; 1:1-2; Жох 1:14.

б  2:18,22; Жох2 7.

в  3:11; 2:4-5. Жох 1:12-13.

г  Яғни сүйіспеншілік — Құдайдың басты қасиеттерінің бірі, Ол — шынайы сүйіспеншіліктің бастауы (4:10,16; Жох 3:16; Қор2 13:11).

ғ  Яки: Өзінің жалғыз Ұлын. (Түсіндірмедегі «Құдайдың рухани Ұлын» қараңыз.)

д  2:2.

е  3:24; Жох 14:26; Рим 8:9-10,13-15.

ж  4:8.

з  Жох 3:16-18.