Шежірелер 1-ж.  14
Дәуіттің үй іші
1
Тир патшасы Хирам Дәуітке елшілерін, сондай-ақ самырсын бөренелерін, тас қалаушылар мен ағаш ұсталарын да жіберді.
а
Осы мамандар Дәуітке сарай салып берді.
2
Сонда Дәуіт Исраилдің үстінен патша болуға өзін Жаратқан Иенің бекіткенін, әрі халқы Исраилдің игілігі үшін патшалық мәртебесін көтергенін түсінді.
3
Иерусалимде тұрған кезінде Дәуіт тағы бірнеше әйел алып, көбірек ұл-қыз сүйді.
4
Оның Иерусалимде дүниеге келген балаларының аттары мыналар: Шаммуа,
ә
Шобаб, Натан, Сүлеймен,
5
Ипхар, Әлишуа, Елпәлет,
6
Ноғах, Непек, Япияқ,
7
Әлишама, Әлияда,
б
Әлипәлет.
Дәуіттің елді філістірлердің қолынан азат етуі
8
Дәуіттің бүкіл Исраилдің үстінен патша болып тағайындалғанын естіген соң, барлық філістір жасақшылары Дәуітті іздеуге шықты. Бұл туралы хабар алған Дәуіт астананы тастап, оларға қарсы аттанды.
9
Ал філістірлер Рефаим аңғарына
в
жетіп, сондағы тұрғындарға шабуыл жасап тонады.
10
Дәуіт Құдайдан:
— Філістірлерге қарсы өрлеп шығайын ба? Оларды жеңіп шығуыма қол жеткіздіресің бе? — деп сұрады. Жаратқан Иенің жауабы мынау болды:
— Өрлеп шық! Мен оларды сенің қолыңа тапсырамын!
11
Сонымен Дәуіт Бағал-Перасимге өрлеп барып, філістірлерді сол жерде күйрете жеңді. Ол: «Су тасқыны жолындағының бәрін жайпайтынындай, Құдай да менің қолым арқылы жау саптарын бұзып-жарды!» — деді. Сондықтан сол жер Бағал-Перасим («Иенің бұзып-жарғаны») деп аталып кетті.
12
Філістірлер қашқанда сол жерге өздерінің табынатын тәңірсымақтарын тастап кеткен еді. Дәуіттің әмірімен сол мүсіндер өртеліп жіберілді.
г
13
Кейін філістір жасақшыларға тағы да Рефаим аңғарына шабуыл жасады.
14
Дәуіт қайтадан Құдайдың еркін сұрағанда, Құдайдың жауабы мынау болды: «Оларға тікелей қарсы аттанбай, айналып өтіп, арт жағынан тұт ағаштарының
ғ
алдынан кенеттен тап бер!
15
Сен тұт ағаштарының үстінен басқан қадамдардың дыбысын
д
естіген кезде шайқасқа аттан! Бұл, Құдайдың філістірлердің жасағын шабу үшін сенің алдыңа шыққанын білдіреді».
16
Құдай нені бұйырса, Дәуіт солай істеді. Содан олар філістірлердің жасағын Гибеоннан
е
тіпті Гәзерге дейін қырып-жойды.
17
Осылайша Дәуіттің даңқы айналадағы күллі елдерге жайылып,
ж
Жаратқан Ие халықтардың бәрін Дәуіттен қорқатын қылды.
з

а  Пат2 5:11.

ә  (3:5; Пат2 5:14) Осы есімнің басқа түрлері: Самус, Шима.

б  (3:8; Пат2 5:16) Осы кісінің Бәлияда деген аты да бар.

в  11:15; 14:13; Еш 15:8; 18:16; Пат2 5:18,22.

г  Леу 26:1; Заң 29:17-18; Жыр 95:4-5; 96:7; 113:12-16.

ғ  Немесе: бальзам ағаштарының.

д  Яки: үстінен сап түзеп жүрген дыбысты.

е  (Пат2 5:25) Осы қала атының басқа түрлері: Гаваон, Гавай.

ж  Еш 6:27.

з  Заң 2:25.